Allmänna villkor för uthyrning av stugor och rum

Vad gäller när jag bokar en stuga eller rum?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och rum. Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är:

Vålågårdens Värdshus och Camping AB, Marie Säfström, Östra Vålådalen 125

837 75 Vålådalen, Sverige, Organisationsnummer: 559292-2412

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag

stugan/rummet stämmer med beskrivningen.

du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,

du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 eller annan överrenskommen tid på avtalad ankomstdag, till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du fått bokningsbekräftelse eller faktura.

När skall jag betala?

Vid onlinebokning skall hela bokningsbeloppet betalas vid bokningstillfället med något av betalningsalternativen (betalkort eller direktbetalning via bankID).

Vid bokning av stora grupper eller andra omständigheter som gör en onlinebetalning orimlig för er som gäst, kontakta Vålågårdens Camping för prisförslag och för fakturering.

Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar hela bokningsbeloppet vid bokningstillfället eller inom den tid som står angivet på din faktura, kommer vi att stryka din bokning utan särskilt meddelande, och det räknas som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Läs mer om betalningsregler och betalningsalternativ genom att klicka här

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan själv avboka upptill 30 dagar innan incheckningsdag, kl 12:00, genom din efternamn och ditt bokningsnummer via vår hemsida. Om du vill avboka senare än dessa 30 dagar före avtalad incheckningsdag, kan du inte göra detta via hemsidan utan då måste du kontakta Vålågårdens Camping via telefon eller mail.

Om du redan hunnit betala bokningsbeloppet behöver vi veta erat bokningsnummer, din banks namn, ditt kontonummer + clearingnummer där du vill få bokningsbeloppet återbetalat till. En expeditionsavgift på 300 kr kommer att tas ut.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar 200 kronor per stuga/rum och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningskyddet måste beställas vid bokningstillfället.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst gäller följande:

Hela bokningsbeloppet återbetalas minus en expeditionsavgift på 300 kr.

Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst gäller följande:

Utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.

Med avbeställningsskydd återbetalas hela bokningsbeloppet minus avgiften för avbeställningskyddet. Detta gäller fram till dag före ankomst. Förhinder ska kunna styrkas med intyg.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda innan återbetalning sker.

Avgiften för avbeställningskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?

Om något saknas eller är trasigt kontakta receptionen snarast. Om Du har

klagomål/synpunkter bör Du framföra dem till oss snarast möjligt. helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör Du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Under vissa omständigheter kan du vid ankomsten komma att få lämna en deposition på högst 500 kronor. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan stugan/rummet inspekterats och städningen godkänts.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/rummet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/rummet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, (max tre år från bokningstillfället). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)